Yurtdışı Bildiri

 1. Oktem F, Oz F, Oz B, Keskin G .The importance of DNA Flow-cytometric results on the prognosis of laryngeal cancer. 3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. 9-14 Haziran 1996, Budapeşte - Macaristan Özet kitabı s 518.

 2. Devge C, Ustundag E, Keskin G. Magnetic Stimulation: Will İt Be an Alternative Strategy for Cochlear Neuro-prosthesis ? 2nd International Symposium on Electronic Implants in Otology and Convertional Hearing Aids. 3-5 Haziran 1996 Göteborg-İsveç.

 3.  Oguz A, Ustundag E, Kocak I, Aydin O, Keskin G. Correlation between Laryngopharyngeal Reflux and Behavior of Supraglottic Larynx. Care of The Professional Voice and Phonomicrosurgery, 25-27 Eylül 1997 Atina-Yunanistan. Özet kitabı.

 4. Ustundag E, Iseri M, Aydin O, Keskin G, Kaur A. Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone. Otology and Otoneurology towards 2000’s Horizons of Investigation and Treatment (Politzer Society), 7-11 Haziran 1998, Antalya-Türkiye. Özet kitabı, s. 205.

 5. Ustundag E, Boyacı Z, Keskin G, Kaur A, Vural G. Comparison of Soft Tissue Response Following Medialization Laryngoplasty with Gore-Tex and Silicone. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery Berlin-Almanya, 13-18 Mayıs 2000. Kongre kitabı, s.1405-1409.

 6. Ustundag E, Boyacı Z, Keskin G, Kaur A, Vural G. Comparison of Soft Tissue Response Following Medialization Laryngoplasty with Gore-Tex and Silicone. Proc. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Berlin, Vol.2, 1405-1409, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.

 7. Keskin G, Alp B, Karabas L, Ustundag E. Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy In Thirty Patients . 4th international symposium on experimental rhinology & ımmunology of the nose Londra,14-16 Şubat 2001. Özet kitabı s.104.

 8. Keskin G, Ciftci E, Evliyaoglu C. Agenesis of Sphenoid Sinuses. Case Report .4th international symposium on experimental rhinology & ımmunology of the nose Londra,14-16 Şubat 2001. Özet kitabı s.103.

 9. Aydin O, Ozkarakas H,  Keskin G,  Ustundag E, Almac A. Choanal polps: an evaluation of 46 cases. 23. International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. 18-25 Haziran 2004, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 330. 

 10. Keskin G, Ustundag E , Aydin O, Keskin S.  Endoscopic Resection of Inverted Papilloma of the Nose and Paranasal Sinuses. 23. International Symposium on Infection and Allergy of the Nose 18-25 Haziran 2004, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 339. 

 11. Ustundag E, Atespare A , Keskin G, Ozkarakas H , Iseri M. The Mucociliary Transport Activity Changes in Nasal Septal Rotational Flaps. 23. International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. 18-25 Haziran 2004, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 296. 

 12. Keskin G, Keskin S, Gurbuz Y.  Effects of sclerosant OK-432 on rat tongue. V. Balkan Kongresi, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. 7-10 Eylül 2006, Edirne. KBB İhtisas Dergisi Supplementum I, 16: 22-23, 2006. 

 13. Keskin G, Mola F, Muezzinoglu B. The comparison of alloderm and gore-tex graft materials in an experimental animal model for nasal septal repair surgery. V. Balkan Kongresi, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. 7-10 Eylül 2006, Edirne. KBB İhtisas Dergisi Supplementum I, 16: 23, 2006.

 

Yurtiçi Bildiri

 1. Şenocak D., Öz F., Korkut N., Özek H., Gökçel A., Keskin G., “Konservatif LarenksCerrahisi”, XI. Akademik Hafta. Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Enternasyonal Sempozyumu, 134-137, İstanbul, 1990.

 2. Şekercioğlu N., Cansız H., Toprak M., Keskin G., Sert İ., “Kafa Tabanı Selim Tümörleri”, XII. Akademik Hafta. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 267-272, İstanbul,1992.

 3. Öktem F., Öz F., Öz B., Toprak M., Keskin G., “New Parameters on Determining the Prognosis of Patients with Laryngeal Malignancies: DNA Flow Cytometry, Tumour Markers and Others”, 1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, 187-192, Antalya, 1997.

 4. Aydın Ö., Keskin G., Özkarakaş H., Üstündağ E., İşeri M., “Maksiller Sinüs Hipoplazisi”, 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,111-114, Antalya, 1997

 5. Aydın Ö., Devge C., Üstündağ E., Keskin G., Oğuz A., Arslan A., “ Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar”, 24. Ulusal Otori-nolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 115-118, Antalya, 1997.

 6. Boyacı Z., Kaur A., Üstündağ E., Keskin G., Aydın Ö., Oğuz A., “Primer Tonsil Tüberkülozu”, 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 151-154, Antalya, 1997.

 7. Oğuz A., Keskin G., Aydın Ö., Üstündağ E., Boyacı Z., Ceylan S., “En-doskopik Hipofiz Cerrahisi”, 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 649-652, Antalya, 1997.

 8. Üstündağ E., Aydın Ö., Boyacı Z.,  Keskin G.,  Koçak İ., Kaur A., “Wegener Granulomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları. Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 1025-1028, Antalya, 1997.

 9. Üstündağ E., Boyacı Z., Keskin G., Aydın Ö., “Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 10. Oğuz A., İşeri M., Üstündağ E., Keskin G., Koçak İ., “Larengoplastik Fonocerrahi Sonuçlarımız”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999. 

 11. Kansu L., Aydın Ö., Keskin G., Almaç A., “Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler”, 25. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 12. İşeri M., Keskin G., Kutluay P., Üstündağ E., Budak F., “Parkinson Hastalarında Videostroboskopik Değerlendirme ve Akustik Analiz”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 13. Aydın Ö., Özkarakaş H., Keskin G., Akdeniz Ö., “Burun Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontak Baş Ağrıları”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 14. Boyacı Z., Aydın Ö., Üstündağ E., Keskin G., Şengör A., Paksoy N., “Boyun Bölgesindeki Mycobacterium Enfeksiyonları”, 25. Ulusal Türk Otorino-larengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 15. Keskin G., Üstündağ E., Aydın Ö., Oğuz A., İşeri M., Ceylan S., “Hipofiz Cerrahisinde Transnazal Endoskopik Yaklaşım”, 25. Ulusal Türk Otorino-larengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 16. Oğuz A., İşeri M., Üstündağ E., Keskin G., Koçak İ., “Tiroplasti Tip IV”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 17. Üstündağ E., İşeri M., Keskin G., Boyacı Z., Şengör A., “Ventriküler Disfoni”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 18. Boyacı Z., Üstündağ E., Keskin G., Özkarakaş H., Almaç A., “Medializasyon Larengoplastide ‘Gore-Tex’ Kullanımı”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 19. Keskin G., Karabaş L., Üstündağ E., Boyacı Z., “Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 20. İşeri M, Oğuz A., Üstündağ E., Keskin G., Akdeniz Ö., “Fonksiyonel Disfonilerde Bilgisayarlı Ses Analizi”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

 21. Aydın Ö., Üstündağ E., İşeri M., Keskin G., Oğuz A., “Laryngeal Amyloidosis with Laryngocele: a Case Report”, First International Voice Symposium, Özet kitabı, 18, Ankara, 1996.

 22. Özkarakaş H., Aydın Ö., Kansu L., Keskin G., “Waardenburg Sendromu”, 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi’nde sunuldu. Özet kitabı , 28, Antalya, 1997.

 23. Aydın Ö., Oğuz A., Özkarakaş H., Keskin G., Akdeniz Ö., “Çocuklarda Adenoidal Hipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi”, Uludağ ’98 KBB Günleri, Pediatrik Otorinolaringoloji Kongresi, Özet kitabı, 122, Bursa, 1998.

 24. Üstündağ E., Keskin G., Boyacı Z., Aydın Ö., Kaur A., “Larengeal İskeletin Alloplastik Materyaller ile Rekonstruksiyonu”, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, Özet Kitabı, 97, Ankara, 2000.

 25. Aydın Ö., Özkarakaş H., Keskin G., Kansu L., Almaç A., “Koanal Poliplerin Tedavisinde Transnazal Endoskopik Cerrahi ve Sinoskopi”, Uluslararası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Toplantısı, Özet Kitabı, 149, Ankara, 2000.

 26. Keskin G., Üstündağ E., Boyacı Z., Özkarakaş H., Kaur A., “Isshiki Tip I Larengoplastide Dacron ve Gore-Tex Kullanımı: Deneysel Çalışma”, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, Özet Kitabı, 96, Ankara, 2000.

 27. Keskin G., Üstündağ E., Aydın Ö., İşeri M., Kansu L., “Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri”, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, Özet Kitabı, 99, Ankara, 2000.

 28. Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Aydın Ö., “Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü: Olgu Sunumu”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

 29. Ateşpare A., Şengör A., Üstündağ E., Keskin G.,  Aydın Ö., “Frey Send-romunun Botillinum Toksin ile Tedavisi”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

 30. Keskin G., Üstündağ E., Aydın Ö., Kansu L., Özkarakaş H., Almaç A., “Larenks Kanser Cerrahisi Sonuçlarımız”, Larengoloji Derneği III. Kongresi Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü Toplantısı, İstanbul, 2000.

 31. Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Müezzinoğlu B., “Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu”, Larengoloji Derneği III. Kongresi Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü Toplantısı, İstanbul, 2000.

 32. Özkarakaş H, Akdeniz Ö, Müezzinoğlu B, Keskin G, Aydın Ö, Almaç A. Larenks Kanserlerinde Adezyon Molekülleri (MMP-9, VEGF, E-Kaderin) ile Tümör Davranışı Arasındaki İlişki. 20-26 Eylül 2001, Antalya. (En İyi Poster İkincilik Ödülü)

 33. Keskin S, Ateşpare A, Özkarakaş H, Keskin G, Yayla B. Bifid fasiyal: nadir görülen bir fasiyal sinir anomalisi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 3. 

 34. Keskin G, Koç K, Ceylan S, Üstündağ E, Aydın Ö. Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 46. 

 35. Üstündağ E, Ateşpare A, Mola F, Keskin G, Almaç A. Nazal septal rotasyon fleplerinde mukozada oluşan histopatolojik değişiklikler ve mukosiliyer fonksiyonun değerlendirilmesi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 51. 

 36. Aydın Ö, Yıldız K, Keskin S, Keskin G, Özkarakaş H, Kanko M. Karotis cisim paraganglioması: karotis arteri rezeksiyonu gerektiren vakalar.27. Ulusal Oto-rinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 154. 

 37. Keskin G, Ağır H, Keskin S, Üstündağ E. Sementifying fibroma: olgu sunumu. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 155. 

 38. Keskin G, Koç K, Ceylan S, Üstündağ E, Aydın Ö, Keskin S. Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi 28. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 14. 

 39. Mola F, Keskin G, Müezzinoğlu B, Yayla B. Nazal septal rekonstrüktif cerrahide otojen ve alloplastik materyallerin karşılaştırılması. 28. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 160. 

 40. Almaç A, Camcıoğlu A, Keskin G. Dış kulak yolunda yaşam: spider-woman. 28. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 40.

 41. İşeri M, Kara R, Ulubil A, Keskin G. Birinci brankial yarık anomalisi tip II: olgu sunumu.   29. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 125.

 

 

Kitap Çeviri Editörlüğü

 1.  Gürkan KESKİN. Kulak Burun Boğaz Atlası. Nobel Tıp Kitapevi, 2004, İstanbul.

 2.  Gürkan KESKİN. Alerjik Hastalıkların Teşhisi. Nobel Tıp Kitapevi, 2007, İstanbul. 

 3.  Gürkan Keskin (konuk editör).  KBB-BBC Güncel Yaklaşımlar. İleri Endoskopik Sinüs Cerrahi Teknikleri II,  Eylül 2008.

 

Kitap Bölüm Çeviri

 1. Gürkan Keskin, Ahmet A.  Nazal Obstrüksiyon.  Burun ve Para-nazal Sinüs Travmaları, Çeviri Ed. A Oğuz ve Ö Koca , 171-204, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1995.

 2. Gürkan Keskin. Fasyal Fraktürlerin Teşhis ve Tedavisi. Otorino-laringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Çeviri Ed. D Şenocak , 369-389, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000.

 3. Gürkan Keskin. Tükürük Bezleri. Otorinolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Çeviri Ed. D Şenocak , 390-400, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000.

 4. Gürkan Keskin. Tiroid Gland Hastalıkları. Otorinolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Çeviri Ed. D Şenocak , 401-421, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000.

 5. Gürkan KESKİN. Rinosinüzitlerin Genetiği. (Sinüs Hastalıkları). Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.

 6. Gürkan KESKİN. Nazofarenks. (Otolaryngoloji Temel Bilgiler). Nobel Tıp Kitapevi, 2003, İstanbul.

 7. Gürkan KESKİN. Burun. (KBB Atlası). Nobel Tıp Kitapevi, 2004, İstanbul.

 8. Gürkan KESKİN. Farenks ve Larenks. (KBB Atlası). Nobel Tıp Kitapevi, 2004, İstanbul.

 9. Gürkan KESKİN. Trakeotomi ve Trakeostomi Tüpleri. (Larenks Trakea Ösafagus ve Boyun Cerrahisi). Nobel Tıp Kitapevi, 2004, İstanbul.

 10. Gürkan KESKİN. Alerjik Hastalıkların Teşhisi. (Alerjik Hastalıkların Renkli Atlası). Nobel Tıp Kitapevi, 2007, İstanbul.

 11. Gürkan KESKİN. Erişkinlerde Havayolu Sorunlarının Tedavisi. (KBB Baş-Boyun Cerrahisi ). Güneş Tıp Kitapevi, 2007, Ankara.

 

Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Gürkan Keskin, Ömer Aydın. Vokal Kordun Benign Lezyonları. Ses ve Ses Hastalıkları, Ed. A Oğuz ve A Demireller, 61-72, Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 1996

 2. Ömer Aydın, Gürkan Keskin. Spasmodik Disfoniler ve Tedavisi. Ses ve Ses Hastalıkları, Ed. A Oğuz ve A Demireller, 93-97, Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, 1996.

 3. Gürkan KESKİN. Nazofarenks Tümörleri. (KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi). Güneş Tıp Kitapevi, 2004, Ankara.                                                                  

 4. Gürkan KESKİN, Efser Can. Alerjik rinit (Temel Rinoloji). Güneş Tıp Kitapevi, 2008, Ankara.