1.  Gürkan KESKİN, Fikret İLERİ. İleri FESS Teknikleri (Kadavra diseksiyonu) Paneli. Türk KBB Vakfı Eğitim Kursları, 24.12.2002, İstanbul.

 2. Gürkan KESKİN, Nejat Gacar. Topikal Steroidlerin KBB’de Kullanımı Konferansı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Aylık Toplantıları, 30.01.2003, Kocaeli.

 3. Gürkan KESKİN, Mehmet Ada, Dimitros Pifidis, Syprios Papayayu, Nicolas Simasko. Horlama ve Uyku Apneli Hasta Paneli. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  4-9 Ekim 2003, Antalya.

 4. Gürkan KESKİN, Emre Üstündağ, Ömer Aydın. FESC’de Frontal ve Sfenoid Sinüse Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Kursu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  4-9 Ekim 2003, Antalya.

 5. Emre Üstündağ, Gürkan KESKİN, Hakan Ağır. Alt ve Üst Çene Kistleri. Kursu XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  4-9 Ekim 2003, Antalya.

 6. Ömer Aydın, Emre Üstündağ, Gürkan KESKİN.  Farklı Tiroid Patolojilerine Yaklaşım Kursu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya.

 7. Gürkan KESKİN, Murat Yolar. Endoskopik-Açık Teknik Dakriosistorinostomi Avantajları Konferansı. Türk KBB Vakfı Eğitim Kursları, 10.02.2004, İstanbul.

 8. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Cerrahi Yaklaşım Konferansı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Aylık Toplantıları, 08.04.2004, Kocaeli.

 9. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüs Cerrahisinde Önemli Noktalar Eğitsel Kursu. Türk KBB Vakfı II. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana.

 10. Gürkan KESKİN, Nesil Keleş, Oğuz Öğretmenoğlu, Fikret İleri, Alper Tutkun. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar Paneli. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi XVII. Akademi Haftası,  4-6 Haziran 2004, İstanbul.

 11. Gürkan KESKİN. Frontal Resese Güvenli Yaklaşım Konferansı. I. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

 12. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. I. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

 13. Gürkan KESKİN, Oğuz Öğretmenoğlu, Fikret İleri, Kemal Adalı. Endoskopik Sinüs Cerrahisi İlginç Vakaları Paneli. IV. Palandöken KBB Sempozyumu, 17-21 Mart 2004, Erzurum.

 14. Gürkan KESKİN, İrfan Yorulmaz, Sabri Uslu, Taşkın Yücel, Semih Sütay.  Frontal Sinüse Endoskopik Yaklaşım Paneli. Türk KBB Vakfı III. Akademi Toplantısı. 14-17 Nisan 2005, İzmir.

 15. Gürkan KESKİN. Frontal Resese Güvenli Yaklaşım Konferansı. II. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 28-29 Nisan 2005, İstanbul.

 16. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. II. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 28-29 Nisan 2005, İstanbul.

 17. Gürkan KESKİN, Murat Cem Miman, Oğuz Öğretmenoğlu, İrfan Yorulmaz, Bülent Karcı, Nesil Keleş. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sorunlar Paneli. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

 18. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüsün Endoskopik Cerrahisi Eğitsel Kursu. XXVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

 19. Gürkan KESKİN. Frontal Resese Güvenli Yaklaşım Konferansı. III. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 17-20 Kasım 2005, İstanbuli

 20. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. III. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 17-20 Kasım 2005, İstanbul.

 21. Gürkan KESKİN, Cem Meço, Raşit Midilli, İrfan Kaygusuz, Adil Eryılmaz. ESC: Temel Cerrahi Yaklaşım Paneli. II. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Şubat 2006, İstanbul.

 22. Gürkan KESKİN, Sami Katırcıoğlu, Ferhat Erişir. SRP’de Açık-Kapalı Teknik Karşılaştırılması Eğitsel Kursu. Türk KBB Vakfı Eğitim Kursları, 07.03.2006, İstanbul.

 23. Gürkan KESKİN, Fuat Tosun, Babür Küçük. İleri FESC Eğitsel Kursu. Türk KBB Vakfı IV. Akademi Toplantısı, 13-15 Nisan 2006, Ankara.

 24. Gürkan KESKİN. Frontal Resese Güvenli Yaklaşım Konferansı. IV. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, İstanbul.

 25. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. IV. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, İstanbul.

 26. Gürkan KESKİN. Frontal Resese Güvenli Yaklaşım Konferansı. V. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15-19 Kasım 2006, İstanbul.

 27. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. V. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15-19 Kasım 2006, İstanbul.

 28. Gürkan KESKİN. Açık Teknik Rinoplasti (Video Sunum) Konferansı. Kocaeli KBB Günleri, 3-4 Kasım 2006, Kocaeli.

 29. Gürkan KESKİN, Günay Aydın, Murat Cem Miman, Figen Atalay. Astım ve Rinitte Tedavi Seçenekleri – I Paneli. Antihistaminik Tedavi. II. Astım Rinit Günleri, 18-21 Ocak 2007, Bursa.

 30. Gürkan Keskin, Arif Ulubil. Sfenoid sinüs cerrahisi ve endoskopik hipofizektomi kursu. XXIX. Ulusal Kongresi, 26-30 Mayıs 2007, Antalya.

 31. Gürkan Keskin, Arif Ulubil Frontal Sinüsün Endoskopik Cerrahisi Kursu. XXIX. Ulusal Kongresi, 26-30 Mayıs 2007, Antalya.

 32. Gürkan Keskin, Mustafa Kemal Adalı, Barlas Aydoğan, Yaşar Ünlü, Suat Turgut, Semih Sütay. Endoskopik Sinüs Cerrahi Uygulamalarında Dün-Bugün-Yarın paneli. XXIX. Ulusal Kongresi, 26-30 Mayıs 2007, Antalya.

 33. Gürkan Keskin, Sami Katırcıoğlu, Fatih Öktem, Selçuk İnanlı, Tarık Şapçı. Fasiyal plastikte neredeyiz, ne yapıyoruz, ne yapacağız? paneli. II Rhinocamp Toplantısı, 14-17 Haziran, 2007, Bodrum.

 34. Gürkan Keskin. Frontal sinüs cerrahisinde önemli landmarklar ve ulaşım yollar. Kocaeli KBB Günleri 2007, 28-29 Eylül 2007, Kocaeli.

 35. Gürkan Keskin. Sfenoid sinüs cerrahisinde önemli landmarklar ve ulaşım yollar. Kocaeli KBB Günleri 2007, 28-29 Eylül 2007, Kocaeli.

 36. Gürkan Keskin. Canlı Cerrahi Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. Kocaeli KBB Günleri 2007, 28-29 Eylül 2007, Kocaeli. Gürkan KESKİN, Asım Kaytaz, Yücel Anadolu, İbrahim Ercan. Rinosinüzit Cerrahi Tedavisinde Yeni Gelişmeler Paneli.. Türk KBB Vakfı Eğitim Kursları, 06.11.2007, İstanbul

 37. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. VI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15-18 Kasım 2007, İstanbul.

 38. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. VI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15-18 Kasım 2007, İstanbul.

 39. Gürkan KESKİN, Kemal Değer, Nesil Keleş.  Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Olgu Sunumları Paneli. Çukurova Videokonferansları VI Toplantısı, 22-23.03.2008, Adana.

 40. Gürkan KESKİN, Asım Kaytaz, Nesil Keleş, Ender Güçlü. Çocuk Rinosinüzitlerinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi Paneli. Pediatrik otolaringoloji Günleri - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 20. Akademik Hafta Toplantısı, 05-07.05.2008, İstanbul.

 41. Gürkan KESKİN, Babür Küçük, Fuat Tosun, Barlas Aydogan. Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. 4.Ulusal Rinoloji Kongresi, 29.05.2008-01.06.2008, Antalya.

 42.  Gürkan KESKİN. Koanal Polipler ve Cerrahisi. Kocaeli KBB Günleri 2008 Toplantısı, 12-13.09.2008, Kocaeli.

 43. Gürkan KESKİN. Sfenoid sinus ostiumu. Kocaeli KBB Günleri 2008 Toplantısı, 12-13.09.2008, Kocaeli.

 44. Gürkan KESKİN. Canlı Cerrahi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. Kocaeli KBB Günleri 2008 Toplantısı, 12-13.09.2008, Kocaeli.

 45. Gürkan KESKİN, Bülent Karcı, Nesil Keleş. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Olgu Sunumları Paneli. 30.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 08-12.10.2008, Antalya.

 46. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Sfenoid Sinüs Cerrahisi ve Endoskopik Hipofizektomi Kursu.  30.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 08-12.10.2008, Antalya.

 47. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Frontal Sinüs Cerrahisi Kursu. 30.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 08-12.10.2008, Antalya.

 48. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüs Cerrahisi Konferansı. Ege Üniversitesi 9. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 08-09.11.2008, İzmir.

 49. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Ege Üniversitesi 9. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 08-09.11.2008, İzmir.

 50. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. VII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 13-16 Kasım 2008, İstanbul.

 51. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. VII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 13-16 Kasım 2008, İstanbul

 52. Gürkan Keskin. Trakeostomi. 3. astım rinit günleri, 05-08.03.2009, kıbrıs.

 53. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Dokuzeylül Üniversitesi 4. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 27-28.3.2009, İzmir.

 54. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi. Dokuzeylül Üniversitesi 4. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 27-28.3.2009, İzmir.

 55. Gürkan KESKİN. ESC olgu sunumları. 7. Akademi toplantısı. 9-12.04.2009, Antalya.

 56. Gürkan KESKİN. BOS rinore. 5. rinoloji toplantısı. 28-31.05.2009, Antalya.

 57. Gürkan KESKİN. ESC zorluklar paneli. 32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 29.10-01.11.2009, Antalya.

 58.  Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Sfenoid Sinüs Cerrahisi ve Endoskopik Hipofizektomi Kursu.  32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 29.10-01.11.2009, Antalya.

 59. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Frontal Sinüs Cerrahisi Kursu. 32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 29.10-01.11.2009, Antalya.

 60. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüs Cerrahisi Konferansı. Ege Üniversitesi 10. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 07-08.11.2009, İzmir.

 61. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Ege Üniversitesi 10. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 07-08.11.2009, İzmir.

 62. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. XI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 12-15 Kasım 2009, İstanbul.

 63. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 12-15 Kasım 2009, İstanbul.

 64. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Dokuzeylül Üniversitesi 5. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 18-19.12.2009, İzmir.

 65. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi. Dokuzeylül Üniversitesi 5. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 18-19.12.2009, İzmir.

 66. Gürkan KESKİN. Konka cerrahisi. Uludağ KBB Günleri 2010.11-14.3.2010, Bursa.

 67. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi. Dokuzeylül Üniversitesi 6. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 20-21.3.2010, İzmir.

 68. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Dokuzeylül Üniversitesi 6. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 20-21.3.2010, İzmir.

 69. Gürkan KESKİN. ESC olgu sunumları. 8. Videokonferansları toplantısı. 9-12.04.2009, Antalya.

 70. Gürkan KESKİN. ESC olgu sunumları. 7. Akademi toplantısı. 27-28.03..2010, Adana.

 71. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. XII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 31.03-02.03. 2010, İstanbul.

 72. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 31.03-02.03. 2010, İstanbul.

 73. Gürkan KESKİN. BOS rinore. 9. KBB BBC Derneği Kongresi. 08-10.04.2010, Ankara.

 74. Gürkan KESKİN. Trakeotomi. Burundan akçiğere toplantısı. 22-25.04.2010, Kıbrıs.

 75. Gürkan KESKİN. ESC olgular. 6. rinoloji toplantısı. 19-23.05.2010, Antalya.

 76. Gürkan KESKİN. Epistaksis Paneli. 32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 27-31.10.2010, Antalya.

 77. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Sfenoid Sinüs Cerrahisi ve Endoskopik Hipofizektomi Kursu.  32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 27-31.10.2010, Antalya.

 78. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Frontal Sinüs Cerrahisi Kursu. 32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 27-31.10.2010, Antalya.

 79. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. XII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 25-28.11. 2010, İstanbul.

 80. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XII. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 25-28.11.2010, İstanbul.

 81. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. Dokuzeylül Üniversitesi 7. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 17-18.12.2010, İzmir.

 82. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi. Dokuzeylül Üniversitesi 5. Endoskopik Sinüs Uygulamalı Kursu. 17-18.12.2010, İzmir.

 83. Gürkan KESKİN. Ben Nasıl Yapıyorum Konferansı. XVI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 31.03-03.04.2011, İstanbul.

 84. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XVI. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 31.03-03.04.2011, İstanbul.

 85. Gürkan KESKİN. İntranazal malignitelerde endoskopik sinüs cerrahisi. TKBB Vakfı toplantısı. Mart, 2011, İstanbul.

 86. Gürkan KESKİN. ESC olgular. 9. Akademi toplantısı. 14-17.04.2011, Muğla.

 87.  Gürkan KESKİN. KBB yuvarlak masa toplantısı . 4. Astım rinit günleri. 05-08.05.2011, Muğla.

 88. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XIX. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 05-08.04.2012, İstanbul.

 89. Gürkan KESKİN. Antrokoanal polipler. XIX. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 05-08.04.2012, İstanbul.

 90. Gürkan KESKİN. Nasal polipoz güncel tedaviler paneli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 22. Akademik Hafta Toplantısı, 02-04.05.2012, İstanbul.

 91.  Gürkan KESKİN. Açık kapalı sinüs cerrahileri paneli. 5. Akademi toplantısı. 31.5-03.6.2012, Çanakkale.

 92. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüs Cerrahisi Paneli. 8. Ulusal Rinoloji Kongresi, 24-27.05.2012, Antalya.

 93. Gürkan KESKİN. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları Paneli. 4. İstanbul KBB BCC Derneği Kongresi, 20-23.09.2012, Girne-Kıbrıs.

 94. Gürkan KESKİN. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları Paneli. 34. Ulusal KBB BCC Kongresi, 10-14.10.2012, Girne-Kıbrıs.

 95. Gürkan KESKİN. Uygulamalı Kadavra Kursu. XX. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 08-09.11.2012, İstanbul.

 96. Gürkan KESKİN. Antrokoanal polipler. XX. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 08-09.11.2012, İstanbul.

 97. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Yaklaşım. Ege Üniversitesi 13. ESC ve Septorinoplasti Uygulamalı Eğitim Kursu. 12-13.04.2013, İzmir.

 98. Gürkan KESKİN. Uygulamalı ESC kadavra diseksiyonu. Ege Üniversitesi 14. ESC ve Septorinoplasti Uygulamalı Eğitim Kursu. 12-13.04.2013, İzmir.

 99. Gürkan KESKİN. Olgularla Endoskopik Frontral Sinüs Cerrahisi. 9. Türk Rinoloji Kongresi. 23-26.05.2013, Antalya.

 100. Gürkan KESKİN. Pediatrik alerjik rinit. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim 2012-2013 Dönemi, Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Etkinlikleri. 27.05.2013, Kocaeli.

 101. Gürkan KESKİN. Nazal Valv Cerrahisi. Burun ve gözün estetik buluşması. 29.09.2013, Sapanca, Adapazarı.

 102. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Yaklaşım. Ege Üniversitesi 14. ESC ve Septorinoplasti Uygulamalı Eğitim Kursu. 04-05.10.2013, İzmir.

 103. Gürkan KESKİN. Uygulamalı ESC kadavra diseksiyonu. Ege Üniversitesi 14. ESC ve Septorinoplasti Uygulamalı Eğitim Kursu. 04-05.10.2013, İzmir.

 104. Gürkan KESKİN. Sinüs cerrahisi komplikasyonları. 35.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 02-06.10.2013, Antalya.

 105. Gürkan KESKİN. Antrakoanal polipler. 23. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 21-22.11.2013, İstanbul.

 106. Gürkan KESKİN. Kronik Rinosinüzitler. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Rinoloji Okulu Uygulamalı Eğitim Kursu. 16-18.12.2013, Ankara.

 107. Gürkan KESKİN. Endoskopik kafatabanına yaklaşım. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Rinoloji Okulu Uygulamalı Eğitim Kursu. 16-18.12.2013, Ankara.

 108. Gürkan KESKİN. Uygulamalı ESC kadavra diseksiyonu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Rinoloji Okulu Uygulamalı Eğitim Kursu. 16-18.12.2013, Ankara.

 109. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Yaklaşım. 9 Eylül Ün. 10 Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. 20-21.12.2013, İzmir.

 110. Gürkan KESKİN. Uygulamalı temel ve ileri ESC kadavra diseksiyonu. 9 Eylül Ün. 10 Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. 20-21.12.2013, İzmir.

 111. Gürkan KESKİN. Nazal valv cerrahisi. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Toplantısı. 05 - 07.12.2014, Ankara.

 112. Gürkan KESKİN. Nazal valv cerrahisi. Burnun çeneyle estetik buluşması. 28.09.2014, Sapanca-Adapazarı. Gürkan KESKİN. Kafa tabanı tümörleri. 11.Uluslararası KBB-BBC Kongresi. 17 - 19.04.2014, Ankara.

 113. Gürkan KESKİN. Temel ESC. Videokonferanslar 2014. 27 - 29.03.2014, Adana.

 114. Gürkan KESKİN. Sfenoid Sinüs Cerrahisi ve Endoskopik Hipofizektomi Kursu.  36.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 2014, Antalya.

 115. Gürkan KESKİN. Frontal Sinüs Cerrahisi Kursu. 36.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 2014, Antalya.

 116. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi. 11.Türk Rinoloji Kongresi. 2015, Antalya.

 117.  Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Yaklaşım. 9 Eylül Ün. 11 Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. 2015, İzmir.

 118. Gürkan KESKİN. Antrokoanal polpler. 28 MASTERCLASS - Özel, 2015, Kıbrıs.

 119. Gürkan KESKİN. Antrokoanal poliplere yaklaşım. İstanbul KBB-BBC Uzmanları 7.Kongresi, 2015, Sapanca.

 120. Gürkan KESKİN. Nazal valv cerrahisi. Burnun kulak ile estetik buluşması. 2015, Sapanca.

 121. Gürkan KESKİN, Mete İşeri. Frontal Sinüs Cerrahisi Kursu. 37.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 2015, Antalya.

 122. Gürkan KESKİN, Mete İşeri, Arif Ulubil. Sfenoid Sinüs Cerrahisi ve Endoskopik Hipofizektomi Kursu.  37.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 2015, Antalya.

 123. Gürkan KESKİN. Endoskopik  Sinüs Cerrahisinde Anatomik Oryantasyon. 37.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 2015, Antalya.

 124. Gürkan KESKİN. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Anatomik Oryantasyon. Moderatör: Prof.Dr.Gürkan KESKİN Konuşmacılar: Doç.Dr.Şenol ÇOMOĞLU Doç.Dr.Lokman UZUN Doç.Dr.Aslı ŞAHİN YILMAZ, 26.01.2016, İstanbul

 125. Gürkan KESKİN. BOS rinorelerine yaklaşım.1. Cerrahpaşa ESC Kursu. 19-20.03.2016, İstanbul.

 126. Gürkan KESKİN. Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar paneli. TKBBV İlkbahar Toplantısı. 14-17.04.2017, Antalya.

 127. Gürkan KESKİN. 13. Frontal sinüs cerrahisi. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. 21-22.10.2016, İzmir.

 128. Gürkan KESKİN. Frontal sinüs cerrahisi, kapalı mı açık mı?. 38.Türk Ulusal KBB-BBC Derneği Kongresi. 26-30.10.2017.

 129. Gürkan KESKİN. Revizyon rinoplasti paneli. 38.Türk Ulusal KBB-BBC Derneği Kongresi. 26-30.10.2017.

 130. Gürkan KESKİN. Açık teknik rinoplasti. 38.Türk Ulusal KBB-BBC Derneği Kongresi. 26-30.10.2017.

 131. Gürkan KESKİN. Rinolastide eskiden yaptığım şimdi değiştirdiğim teknikler. 12.Ulusal Rinoloji Kongresi & 4.Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi. 21-24.04.2017, Antalya.

 132. Gürkan KESKİN. BOS rinorelerine yaklaşım. 3. Cerrahpaşa ESC Kursu. 26-27.11.2016, İstanbul.

 133. Gürkan KESKİN. BOS rinorelerine yaklaşım.  4. Cerrahpaşa ESC Kursu. 26-27.11.2016, İstanbul.

 134. Gürkan KESKİN. Tedaviye dirençli rinosinüzitler.  TKBB Vakfı Kursu. 18.01.2017, İstanbul.

 135. Gürkan KESKİN. Moderatör. Septum ve konka cerrahileri kursu.  13.Ulusal Rinoloji Kongresi & 4.Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi. 04-07.05.2017, Antalya.

 136. Gürkan KESKİN. Endoskopik sinüs cerrahisinde zor vakalar.  13.Ulusal Rinoloji Kongresi & 4.Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi. 04-07.05.2017, Antalya.

 137. Gürkan KESKİN. pediatrik kronik rinosinüzitler.  9.İstanbul KBB-BBC Toplantısı. 28.09--01.10.2017, Sapanca.

 138. Gürkan KESKİN. Fibroosseos lesion managemant of Head and Neck. 4.CONGRESS of EUROPEAN ORL-HNS. 7-11.10.2017, Barcelona, İSPANYA.

 139.  Gürkan KESKİN. Frontal Sinüse Yaklaşım. 9 Eylül Ün. 13 Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. 27-28.10-2017, İzmir.

 140. Gürkan Keskin, Raşit Midilli. Sfenoid sinüs cerrahisi ve endoskopik hipofizektomi. 39.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 08.11.2017 - 12.11.2017, ANTALYA.

 141. Gürkan Keskin. Frontal sinüs paneli.  39.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 08.11.2017 - 12.11.2017, ANTALYA.

 142. Gürkan KESKİN. BOS rinorelerine yaklaşım: travmatik ve ensefalosellere yaklaşım farkı.  5. Cerrahpaşa ESC Kursu. 16-177.12.2017, İstanbul.

 143. Gürkan Keskin, Rinoplasti: profil cerrahisinde güncel yaklaşımlar. İstanbul KBB–BBC Uzmanları Derneğimizin 10. Kongresi. 19 – 22 Eylül  2018. 

 144. Gürkan Keskin. Endoskopik sinüs cerrahisi kadavra kursu. İstanbul KBB–BBC Uzmanları Derneğimizin 10. Kongresi. 19 – 22 Eylül  2018. 

 145. Gürkan Keskin. Pitanguy ligamanı. YPCD 13. Ulusal Toplantısı. 05.12.2019 - 07.12.2019.

 146. Gürkan Keskin. Frontal Sinüs Cerrahisi : Açık mı kapalı mı paneli. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 13.11.2019 - 17.11.2019.

 147. Gürkan Keskin. Panel: Revizyon Rinoplasti.15. Türk Rinoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019.

 148. Gürkan Keskin. Seniorlar Asistanlara Karşı; Akut Bakteriyel Rinosinüzit Komplikasyon Tedavisi.15. Türk Rinoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019.

 149. Gürkan Keskin. Panel: Rinolojide İnovatif Süreçler. 5. Türk Rinoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019.

 150. Gürkan Keskin. Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları.  12.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Kongresi. 2020.

 151. Gürkan Keskin. Esc’de Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları. 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 19-21 Mart 2020.

 152. Gürkan Keskin(Moderatör). Frontal sinüs cerrahisi paneli. 25.11.2020 - 29.11.2020.

 153. Gürkan Keskin, Endoskopik Kafa tabanı Cerrahisi. 42.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 12.11.2020 - 15.11.2020, 5.İlkbahar Toplantısı.

 154. Gürkan Keskin. Kapalı-açık rinoplasti cerrahisinde Pitanguy ligamanı koruma yöntemleri. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi. 12-13 Aralık 2020.

 155. Gürkan Keskin. Eğri burunda prezervasyon cerrahisi. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi. 12-13 Aralık 2020.